Skip to main content

Stijging wettelijk minimumloon

Stijging wettelijk minimumloon

Stijging wettelijk minimumloon per 1 juli 2024

Na de verhoging van het wettelijk minimumloon op 1 januria 2024 van €11.51,- naar €13.27,- (o.b.v. een 40-urige werkweek), zal er per 1 juli 2024, wederom een verhoging plaatsvinden van het wettelijk minimumloon op basis van de halfjaarlijkse indexatie.

Dit houdt in dat per 1 juli 2024, het wettelijk minimumloon zal stijgen van €13.27,- naar €13.68,- per uur, een stijging van 3,1 procent. De extra verhoging van 1,2 procent waar de Tweede Kamer in april voor stemde gaat niet door. In de Eerste Kamer bleek hiervoor geen meerderheid.

De volgende indexatie staat gepland op 1 januari 2025. Echter, is nog niet bekend met welk percentage het wettelijk minimumloon dan zal stijgen. Dit is onder andere afhankelijk van gegevens die door het CPB pas in september gepubliceerd zullen worden.